DREAM CODE REPEAT

inloggen op gateway server

ssl certificaat aanmaken

certbot certonly –webroot -w /usr/local/ispconfig/interface/acme/ -d performancefinder.ch(nieuwe domeinen invoeren) -d www.performancefinder.ch (nieuwe domeinen invoeren) 

dan 2 kiezen

ssl certificaat even in tekst bestand zetten

nginx aanpassen

cd /etc/nginx/sites-enabled/

vi redirect

shift i (voor insert)

 

server {

        listen 80;

        server_name .performancefinder.ch; (nieuwe domein invoeren)

        return 301 https://$server_name$request_uri;

}

server {

        listen 443 ssl;

        server_name .performancefinder.ch; (nieuwe domein invoeren)

        include global/ssl.conf;

        include global/redirect.conf;

        access_log  /var/log/nginx/performancefinder.ch-ssl-access.log;

        error_log   /var/log/nginx/performancefinder.ch-ssl-error.log;

        ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/performancefinder.ch/fullchain.pem; (ssl certificaat kopieren uit tekstbestand)

        ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/performancefinder.ch/privkey.pem; (ssl certificaat kopieren uit tekstbestand)

        location / {

        include global/proxy.conf;

        proxy_pass https://prod01_ssl;

        }

}

opslaan en uit de file gaan -wq

nginx testen en reloaden

nginx -t (testen)

service nginx reload

ssl certificaat syncen met productieserver

rsync -avzhe ssh /etc/letsencrypt/ root@4bis8.4bis.nl:/etc/letsencrypt

ww prod server invoeren

inloggen bij productie server

Nieuwe tablad maken cmd t

naar cd /etc/letsencrypt/live gaan

dan ls -1 (kijken of je nieuwe certificaat er tussen staat

nginx aanpassen op productie

ga naar cd /etc/nginx/site-available/

dan vi wp-ms-ssl

shift i (voor insert)

server {

        listen 443 ssl;

        server_name .performancefinder.ch;

        ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/performancefinder.ch/fullchain.pem; (ssl certificaat kopieren uit tekstfile)

        ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/performancefinder.ch/privkey.pem; (ssl certificaat kopieren uit tekstfile)

        root   /var/www/web3.4bis.nl/web/;

        index index.html index.htm index.php index.cgi index.pl index.xhtml;

        include global/proxy.conf;

        include global/wpmu.conf;

        include global/ssl.conf;

        access_log  /var/log/nginx/performancefinder.ch.log; (nieuwe domeinnaam invoeren)

        error_log   /var/log/nginx/performancefinder.ch.log; (nieuwe domeinnaam invoeren)

}

opslaan en quit file

:wq

nginx testen en aanpassen

nginx -t (testen)

service nginx reload (aanpassen)

WordPress mapping

de betreffende pagina openen bij mij sites dan op tools klikken en dan domain mapping

op https:// zetten en vervolgens nieuwe domeinnaam invoeren

dan even checken of hij op health status valid staat

KLAAR!